PoBeRe0025
2Predajanja0001
2Predajanja0003
2Predajanja0004
2Predajanja0005
2Predajanja0006
2Predajanja0007
2Predajanja0008
2Predajanja0009
PoBeRe0022
PoBeRe0024
2Predajanja0002
Predstavitev pesniške zbirke Predajanja Marjete Manfreda Vakar

04.09.2009, Knjižnica Cirila KosmačaTolmin


Z avtorico so brali, igrali, peli: Zlatko Smrekar, Marina Cernetig, Aleš Hadalin, Sandro Carta, Marco Mosutto, Stefano Schiraldi, Laura Comuzzi.

V stanju rahlo otožne zamaknjenosti sem zavestno segla po svinčniku in poskusila svoja občutja ubesediti na bolj liričen način. Vedno sem lahko pisala le iz srca… V liričnem prvencu, zbirki Predajanja, so pesmi opoja in ljubezni, bolečine in spoznanj iz obdobja miru. Vanjo sem vključila še sporočila iz polsna in svoj krik po več človečnosti in svobode med nami ter na koncu še pesmi v drugih jezikih… MMV


Ksenija Zmagaj:
Pesmi Marjete Manfreda Vakar so pričevanje o hrepenenju, poželenju, iskanju in spraševanju, priprošnji in globini notranjega dojemanja razmerij, ki se v končnem vselej refleksirajo na splošno in obče v družbi. Pesniška zbirka Predajanja je hvalnica in je stremenje po zavedanju razsežnosti najsvetejšega, je strah pred osamelostjo in izgubo, je vera v povračilo za to, kar smo, takšni, kot smo, s svojimi globinami in duhovnostjo, občutenji in dojemanjem resnic. Marjeta se rojeva v svojih pesmih kakor rahel puh in hkrati kakor jasna izčiščena misel uma, ki razume težo življenja in radost stvarjenja in poslanstvo ljubezni. Daruje se nam kakor težnja sejanja semen, ki naj pri bralcih kanejo na plodna tla.


Vladimir Gajšek:
V cikličnih Pesmih opoja in ljubezni (Drhtenje, Nekaj je v tebi, Odsev, Si, Damirju, Nocoj s teboj, Kipenje, Tako rada tvoja, Malaika, Prebujanje ob tebi, Čarovnija /čing-či-še/, Sokovi življenja, Predaja, Blagoslov, Poljubljala bi, Pojdi in pridi nazaj, Prelivanje, Daritvena pesem, Pozabe ni) občutimo tisti lirični ženski eros, ki se v skrivnostnih navdihih samopozabe vrhunsko sprašuje po smislu bivajočega, a le tako, da se uresničuje čudežni dialog življenja med Jaz in Ti; ta dialog ni bubrovsko filozofski ne personalistično mounierski, ampak izhaja iz pristno doživetega liričnega - žensko vživetega - občutja, kakor ga najdemo že pri Saši Vegri ali Berti Bojetu, enako kot pri Ifi Simonovič ali Maji Vidmar, sicer pa tudi pri Neži Maurer in Milici Šturm. Razširjena raza zemlje se odpre čutni slasti, toda se izpolni v sanjavi radosti enako kot v vdanosti, vdaji, sopotništvu ali združitvi… Pesmi opoja in ljubezni, Pesmi obupa, Pesmi miru in spoznanj tvorijo triado, katere notranji ubesedeni odblesk izraža odsev pesničine krhke, a vztrajne osebnosti. Če je v opoju ljubezni še naravnana v doživetja presegajočih čustev v izpopolnitvi, pa se v obupu obrača skozi samotno zagrenjenost le v bolečino neizživetih zbližanj, torej v odmaknjenost ali v stanja, ko pričakovanja umanjkajo, iz katerega raste želja zase, a le v odnosu do drugega. Šele v Pesmih miru in spoznanj pa poskuša pesnica ujeti tisto celovitost, skozi katero se širi njen svet v abstrahirajočo konkretizacijo biti, torej v jedro, v srčiko samega življenja, čeprav se ji bivajoče sproti odmika. Za razliko od angažiranih pesmi v intimizmih pa se pesnica opredeljuje za metaforiko sanjskih prikazni, ki se ji uresničujejo kot vsakodnevne fantazme.
Cikel pesmi v prozi Krik pravzaprav zaokroži pesnjenje kot približek ugodja s tujstvom, tako da se svet razočara ali se odčara kakor v Odčaranem svetu Boža Voduška, čeprav tukaj na način, ki je lasten Marjeti Manfredi Vakar.Drobci odmevov:
Alpski val

Epicenter
30.10.2009
EPijeva knjižna polica


… Poleg bivanja in druženja z Damirjem Š. K. so na njeno pesniško ustvarjalnost močno vplivali tudi zgodnja poezija Daneta Zajca, šansoni Svetlane Makarovič in Tagorejeva lirika… Pesmi so nastajale v desetletnem obdobju, knjiga pa je izšla pri založbi Amalietti & Amalietti… Prireditev je zaznamovala tudi humanitarna nota , saj so obiskovalci večera ob nakupu zbirke polovico denarja na avtoričino željo darovali za izgradnjo vodne črpalke v Darfurju…

Več o tem:
http://www.hope.si


Kdor želi z nakupom knjige prispevati za Darfur, lahko to še vedno stori:
marvakar33@hotmail.com