PoBeRe0020
PoBeRe0011
PoBeRe0013
PoBeRe0016
PoBeRe0021
PoBeRe0015
PoBeRe0017
PoBeRe0014
PoBeRe0018
PoBeRe0019
 
Z Gregorčičem smo skupaj z gosti prestopili pomladni prag 2010:

Zlatko Smrekar, Mila Uršič, Cecilija Blazutič, Rafael Lapajne, Marta Šavli, Claudia Salamant, Špela Mrak, Dario Simaz, Marica Krajnc, Gabriella Tomasetig, Ksenija Zmagaj, Marjeta Manfreda Vakar, Rok Alboje, Vida Škvor.

Glasbeno so nas spremljale Tjaša Šuligoj, Lucija Fon - Mervič in Nina Čebokli. Z ogljem pa je slikovno ustvarjal
Jani Skočir.Drobci odmevov:


SLOMEDIA:

http://www.slomedia.it/?mod=aktualno&action=viewOne&ID=5471


Novi Matajur, april 2010

V Kobaridu so skupaj počastili dan poezije


...Prvi pomladni dan, ki je svetovni dan poezije, so pesniki iz Posočja in Benečije pozdravili s skupnim branjem. Prisrčna prireditev se je začela pred spomenikom Gregorčiču na kobariškem trgu, kjer je v imenu prirediteljev Marjeta Manfreda Vakar uvedla srečanje s pesmijo Zaklinjanje besede nigerijskega pesnika Niyi Osundare, nato so se vsi zbrali v prostorih Fundacije. Iz nediških dolin so sodelovali Cecilia Blasutig, Claudia Salamant, Dario Simaz in Gabriella Tomasetig...


Epicenter, 23.4.2010

Špela Mrak: Prestopimo z Gregorčičem pomladni prag


... Odprto branje poezije je letos sočasno potekalo tudi v Trstu in Gorici. Branje poezije se je v treh zgodovinskih krajih - ohranjenih slovenskih mejnikih - začelo sočasno 15 minut čez 11 uro. V Kobaridu so ga tudi letos poimenovali Prestopimo z Gregorčičem pomladni prag. Gre za edino tovrstno pesniško manifestacijo na Severnem Primorskem - tako imenovano odprto branje poezije, h kateremu so vabljeni vsi posamezniki, ki ustvarjajo v vezani besedi. Branje sta tudi letos spodbudila Marjeta Manfreda in Zlatko Smrekar, pesnika s Kobariškega, ob podpori Inštituta za slovensko kulturo iz Špetra (v Kobaridu je bila prisotna tudi predsednica Bruna Dorboló) v sodelovanju z Zvezo slovenskih kulturnih društev...


Primorska.info, 22.03.2010

Milan Štulc: Ob svetovnem dnevu poezije


... Čeprav deževno in turobno vreme ni dopuščalo daljšega zadrževanja na prostem, so goriškemu slavčku, rojaku in velikemu pesniku, Simonu Gregorčiču, nekaj verzov namenili tudi pred njegovim spomenikom. V njegove roke so po zdaj že ustaljeni navadi položili šopek cvetja, nato pa se je prebiranje pesmi nadaljevalo v prostorih Fundacije Poti miru v Posočju. Dogodek se je odvijal v organizaciji Inštituta za slovensko kulturo iz Špetra, v sodelovanju z Zvezo slovenskih kulturnih društev ter ustvarjalcev in poustvarjalcev Posočja. Uspešen dogodek, predvsem pa prijetno druženje vseh udeležencev je dalo organizatorjem navdih in bo iz vsega skupaj vzniknilo nekaj novega, saj je bilo seme dobro in je padlo na plodna tla. Plod, ki bi iz tega zrastel pa bo čezmejno Društvo, ki ne bo povezovalo le poezije, temveč tudi prozo in drugo umetnostno izražanje...