Razvezani jezik v Špietru
Čezmejno srečanje na delavnici o rabi, ustvarjanju in ohranjanju frazemov
1. junij 2012
V petek, 1. junija smo se člani kulturnih društev PobeRe in Ivan Trinko v spodobnem  številu zbrali v predavalnici Instituta za slovensko kulturo, da bi spoznali in se poučili o različnih frazemih, situacijah, v katerih so nastali, njihovemu sedanjemu pomenu, uporabi, da bi prispevali svoje, domače v skupno jezikovno zakladnico in da bi brez zavor in veselo sodelovali pri ustvarjanju novih.Kaj je pravzaprav frazem ali frazeologem? Kot sta nam povedali naši mentorici Alenka Pirman in Petra Zaranšek, je to večbesedna zveza stalne oblike in pomena in ni vsota pomenov posameznih besed. Je nekaj več. Je podoba, slika dogajanja, ki v sebi pogosto nosi čustveni in vrednostni naboj (pozitiven ali negativen). Tovorno vozilo tako ni frazem, je pa frazem imeti repe v štal. Čeprav ima praviloma nek stalen pomen, pa le ni vedno tako. Denimo Buljiti kot tele v nova vrata skoraj povsod pomeni zelo neumno ali začudeno gledati, vendar v nekaterih krajih Benečije, kot smo ugotovili prav tisti dan, pomeni govoriti neumnosti, nesmisle. Torej lahko ljudje v določenem okolju že obstoječemu frazemu dajo tudi drug pomen. In čeprav naj bi bili frazemi že ustaljene besedne zveze, prav v tem trenutku nastajajo tudi novi: pogosto lokalno, v posameznih krajih, šolskih razredih…

Prav naše, ljudsko in vsakodnevno ustvarjanje jezika in njegove žive in tudi telesne govorice sta vrednota Alenki Pirman, eni izmed ustanoviteljic Društva za domače raziskave,
www.ddr.si, ki beleži, zbira, raziskuje in predstavlja domače pojave. Trenutno raziskuje kovinske pajke na fasadah hiš. Kdor je kakšnega videl, lahko to sporoči uredništvu Novega Matajurja ali Marini Cernetig. Društvo je med drugim avtor projekta Razvezani jezik, ki že osmo! leto živi tudi na spletu, kar je samo dokaz za to, da jezik ni nekaj statičnega, nekaj dokončnega, ampak, da vedno znova nastaja in živi in se razvija. Tudi Benečani ste toplo vabljeni, da prispevate svoje frazeme in posebne besede v ta najzabavnejši slovenski slovar. Na spletni strani http://razvezanijezik.org poiščite Dodaj novo geslo, kliknite in nadaljujte. Postopek je zelo enostaven. Do zdaj je v spletni slovar prispevalo že več kot 1500 anonimnih obiskovalcev.

Še nekaj besed o predavateljicah: Alenka je diplomirana slikarka in inovativna ustvarjalka na področju sodobne (tudi spletne) umetnosti. Bila je urednica likovne revije, umetniška vodja Galerije Škuc in še mnogo drugega. Precej je dejavna v mednarodnih mrežah sodobne umetnosti, letos jeseni na primer bo ustvarjala na Dunaju. Trenutno je urednica na Culture.si, spletnem portalu za mednarodno sodelovanje. Petra Zaranšek je diplomirana slovenistka in anglistka z magisterijem na temo kretenj v frazeologiji. Je prevajalka, lektorica, publicistka in avtorica več slovarjev ter soavtorica drugih del na temo jezika. Je plesalka latinskoameriških in orientalskih plesov ter flamenka.

Verjetno je njuna umetniška narava pripomogla k lahkotni, sproščeni in zabavni, sicer zelo kvalitetni predstavitvi, na kateri smo si ogledali tudi dva kratka, zabavna in nazorna videospota na temo frazemov. Enega, v katerem so zaigrali pravi karateisti, si lahko ogledate tukaj:
http://www.youtube.com/watch?v=8PlP-7QT3Ps Predstavili sta nam tudi nekaj zanimivih knjig v slovenščini, ki se nanašajo na stalne besedne zveze, med njimi je bil tudi bogat in obsežen Slovar slovenskih frazemov, ki je izšel lani pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Njegov avtor je Janez Keber. Omenjeni slovar je prvo in edino znanstveno delo o frazemih, na katerega se trenutno lahko naslonimo.

Poleg KD PoBeRe in KD Ivan Trinko je pri organizaciji dogodka sodeloval tudi Institut za slovensko kulturo. Finančno pa sta delavnico podprla še Urad RS za Slovence v tujini in zamejstvu in JSKD R Slovenije.

MMV


Razvezani jezik v špetrski delavnici, Novi Matajur, št. 22/2012, 6. 6. 2012